Annonsarkiv

19 november — 18 december 2005

Geometrisk Abstraktion XXIV, Samlingsutställning

Francoise Ribeyrolles-Marcus, Walter Weis

Vernissage 19/11 kl 13-16
Konstruktiv tendens, Nybrogatan 69, Stockholm, tel 08-6611465
Öppet tisd-fred 12-18, lörd-sönd 13-16

Länk till www.konstruktivtendens.com