Annonsarkiv

MB i Lycksele inviger konstinstallation
12 — 12 april 2014

MB i Lycksele inviger konstinstallation

Sofie Weibull

Invigningen sker lördagen den 12 april kl 13.00 och bjuder på en rad aktiviteter.


På uppdrag av Folkets hus och parker har konstnär Sofie Weibull utfört en konstnärlig miljögestaltning till Lycksele Medborgarhus.


”MB - pulserar av liv”
Lycksele Medborgarhus entrétak ska pulserar av liv - ett ljusspel. Medborgarhuset är ett levande hus med många olika aktiviteter, så som idrott, teater, film, dans, konferenser mm. Jag har skapat en spegelbild av den puls som pågår inne i huset. / Sofie Weibull

Sofie har designat en front i form av ett ljusskåp en kassettenhet, på MB,s entrétak. Ljusskåpet är tillverkat och monterat av skyltföretaget 4Sign Umeå.

Ljusskåp
Fronten som är ca 6 m lång, är gjord av 22 stycken olika långa rektangulära ljusskåp från 30cm – 200cm långa och 30cm breda. Alla ljusskåpen sammanlänkas (monteras ihop till en enhet). Ljusskåpens front är av plexiglas med tre olika vinylplast färgfilmer, 6st röda, 8st blå och 8st orangea.

Styrenhet
Belysningen i ljusskåpen är sammanlänkade led lampor med vitt ljus. En styrenhet kopplad till lamporna tänder pelarnas lampor i en rytmisk ljuseffekt med en varierande puls. Effekten ska vara att entrén pulserar av liv.

MB loggan
MB loggan är placerad framför ljusskåpet. Logan är gjord av svartmålad plåt med belysning bakom som reflekterar emot en orange plåt. Effekten blir att MB loggan avgränsas och svävar framför ljusspelet från pelarna.