Annonsarkiv

Utställning i Lunds domkyrkas krypta
1 — 23 februari 2014

Utställning i Lunds domkyrkas krypta

Francoise Ribeyrolles-Marcus

Utställning i Lunds domkyrkas krypta
1 - 23 februari 2014

TILLBLIVELSE

Ljusverk av konstnären Françoise Ribeyrolles-Marcus

Utställningen öppnar lördag den 1 februari kl 10.30 med ett samtal mellan
konstnären, domkyrkokaplan Lena Sjöstrand och kärnfysikern Mats Lindroos

Svenska Kyrkan
LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING