Styrelse och arbetsgrupper

Kontakta hela styrelsen (alla som har epost nedan) via adressen:
styrelsen@skulptorforbundet.se

För kontaktuppgifter som saknas nedan, se medlemsregistret.

Ordförande: Björn Jäderås ordforande@skulptorforbundet.se
Vice ordförande: Lolo F Andersson lolo@lolo.se
Sekreterare: Pontus Ersbacken pontus@ersbacken.com
Kassör: Linda Emely Al Ghussein linda.al.ghussein@gmail.com

Ledamöter:

Mats Lodén
Backa-Carin Ivarsdotter
Lotta Enocsson
Amalia Årfelt
Yemisi Wilson

till@matsloden.com
info@ivarsdotter.com
lottaenocsson@gmail.com

yemisiw@gmail.com

Invalsnämnd:

Amalia Årfelt, sammankallande, 
Mats Åberg
Kerstin Ahlgren
Helena Aurell

Hemsidan & Sociala medier:

Mats Lodén, till@matsloden.com
Joa Palmer, webmaster Skulptörförbundet

Utställningsgrupp:

Magnus Ringborg, 
Birgitta Muhr
Emma Tryti
Yemisi Wilson

Klubbmästare:

Joze Strazar och Kerstin Ahlgren

Valberedning:

Inger Sannes, sammankallande, ingersannes@me.com

Johan Ferner Ström

Francoise Ribeyrolles Marcus 

Revisorer: Bo Johansson
Ekonomi:

Lena Ekdahl lenaekis@outlook.com