Self portrait / Självporträtt

Sphere approx. 160 cm. Hung approx. 60 m high under motorway in Stockholm, Sweden /
Klotet ca 160 cm. Upphängt ca 60 m högt under E4:an i Stockholm.

2000