Annie Winblad Jakubowski

Arbetar med mynt och medaljer, minnesplaketter och gravstenar
Har bland annat gjort Anna Lindhs gravsten som står på Katarina kyrkogård i Stockholm.
Bland mina uppdragsgivare finns: Sveriges Riksbank, Kungliga Myntkabinettet, Tumba Bruksmuseum, Tema Arkitekter, Svenska Fotbollsförbundet m fl.