Christina Rundqvist Andersson


Adress: Norrbackagatan 41, 4 tr
Postadress: 113 41 Stockholm
Telefon: 08-32 33 48
Telefon: 08-39 19 82 ateljé
Skulpterar djur och människor ofta i litet format i brons. Reliefer och polykroma skulpturer. Reliefer i terracotta i enkel, men ej förenklad form. Tycker om ett levande uttryck framför formens perfektionism.
Utbildning: Konsthögskolan i Stockholm 1960-65
Offentliga arbeten: Medborgarhuset i Hägersten, Skoghögskolan i Garpenberg, "Anna Sterky" på Norra Bantorget, trapphus Universitetet Frescati.