Inga-Louise Lindgren


Adress: Kålkullav 47
Postadress: 443 91 Lerum
Telefon: 0302-710 34
Studier: Slöjdföreningens Skola (Vedel), 1947-50, Valands Konstskola skulptur (Pernevi) 1951-54,
Viktigare offentliga arbeten:
Bronsgrupp Almekärrsskolan Lerum, (inbjuden tävling)
Bronsgrupp Rydsbergsskolan Lerum, " "
Bronsskulptur, Kaserntorget Göteborg, " "
Tegelreliefvägg, Nya Huvudbrandstationen Göteborg
Bronsgrupp, Kriminalvårdsanstalten Högsbo Göteborg, Statens Konstråd
Bronsskulptur, Radiotorget Göteborg
Bronsporträtt, Östra Sjukhuset Göteborg
Bronsporträtt, Teaterhistoriska Muséet Göteborg