Simon Häggblom


Adress: Österlånggatan 5
Postadress: 11131 Stockholm
Telefon: 08-31 16 25
Mobiltelefon: 070-609 14 91
Hemsida: www.simka.se
E-post:

Bio SIMKA english:

SIMKA is the project name for the visual artists Simon Häggblom’s and Karin Lind’s shared artistic activities. Through SIMKA they combine their knowledge and skill from visual art, set design and landscape architecture.

The core of their work is the investigation and formation of different spaces and sites for human interaction. Informed by the tensions between urbanity and nature, as well as the fictional and the habitual world. The pieces are more or less permanent, located in the gaps, the solitary or disintegrated spaces of the public or private sphere.

SIMKA was formed 12 years ago and has produced a number of large public commissions, in the last years; O-wall, Henriksdalshöjden's preschool (Nacka Kultur), Wonderland, at the penitentiary institution Hall in Södertälje (Statens Konstråd), The song of the forest, Igelstaverket, Södertälje (Söderenergi Kraftvärme AB), Les Trois Mages, outside Notre dame in Reims for the festival Reims Scénes d’Europe, France. Their current work includes Plateau effect, set design for choreographer Jefta van Dinther, Cullbergbaletten, Leonora Carrington, set design and art installation for theater Unga Klara, project for Orgeval / Foyer Remois & La Friché Artistique and Reims Scénés d’Europe in Reims, France, exhibitions at Sundre konsthall, 2 – 21 juli, 2013, Gotland, Luleå Konsthall och Baltic Sea, for European Capital of Culture in Umeå, Sweden, Riga, Latvia and Pori, Finland, 2014.

www.simka.se

 

Bio SIMKA svenska:

SIMKA är projektnamnet för bildkonstnärerna Simon Häggbloms och Karin Linds gemensamma konstnärliga verksamhet. Genom SIMKA kombinerar de sitt kunnande från bildkonst, scenografi och landskapsarkitektur.

Centralt för deras arbete är undersökandet och skapandet av olika rum och platser för mänsklig interaktion. De rör sig i spänningsfält mellan urbanitet och natur, fiktion och vanevärld. Verken är mer eller mindre permanenta, placerade i luckorna, de solitära eller upplösta rummen hos den offentliga eller privata sfären.

SIMKA har varit verksamma i 12 år och har under de senaste åren genomfört flera större offentliga uppdrag, O- muren, Henriksdalshöjdens förskola (Nacka Kultur), Underlandet, Kriminalvårdsanstalten Hall i Södertälje (Statens Konstråd), Sången från skogen, Igelstaverket, Södertälje (Söderenergi Kraftvärme AB), Les Trois Mages, utanför Notre dame i Reims för festivalen Reims Scénes d’ Europe, Frankrike. De är aktuella med Plateau effect, scenografi, koreograf Jefta van Dinther för Cullbergbaletten, Leonora Carrington, scenografi och konstinstallationer för Unga Klara, projekt för Orgeval / Foyer Remois & La Friché Artistique samt Reims Scénés d’Europe i Reims, Frankrike, utställningar på Sundre konsthall, 2 – 21 juli, 2013, Gotland, Luleå Konsthall och Baltic Sea, kulturhuvudstadsprojekt i Umeå, Riga, Lettland och Pori, Finland, 2014.

www.simka.se

Uppdragsverk