Ceremoniplats - Lolo F Andersson, Sture Petersson

Titel Ceremoniplats
Material Granit och rostfrittstål
Dimensioner 3,5 x 10 x 14 m
Konstnär/er Lolo F Andersson, Sture Petersson

KommunTrollhättan
AdressHåjums begravningsplats,
PlatsTrollhättan
Invigningsdatum2014-06-20

Ceremoni plats för askspridningslund.
Platsen är en berghäll av gnejs där en delad natursten som skålats och polerats står på rostfria dubb som ceremoniplatsens centrum. I en halvcirkel står 3 granitbänkar och vid platsen entré/erxit står ett träd i rostfrittstål där man hänger löv i polerat stål med ingraverade namn och årtal för de vars aska spridits i naturen. Löven skickar solkatter över hela ceremoniplatsen.