Cyklisk bana - Ann Carlsson Korneev

Cyklisk bana

Titel Cyklisk bana
Material Ljus larvikit
Dimensioner 300 x 200 x 150 cm
Konstnär/er Ann Carlsson Korneev

KommunBollebygd
PlatsJärnvägsstationen
Invigningsdatum2008-12-10

Länkarwww.bt.se/nyheter/bollebygd/ungdomar-fick-valja-utsmyckning%281008091%29.gm

 bollebygd.se/download/18.4a5b5ff411cb55e29168000486/Beskrivning_konstverk.pdf

Cyklisk bana är en skulptur som handlar om små och stora kretslopp och vikten av att dessa fungerar och cirkulerar
Skulpturen är en symbol för kretslopp som finns på olika plan ;
- Bollebygds station är navet i ett kretslopp av människor från trakten som dagligen
cirkulerar mellan sina hem, skolor, arbetsplatser och andra aktiviteter, med andra ord en
dynamisk mötesplats.
- Människan är en del av naturen och hon genomgår olika kretslopp i sin livscykel med
födelse, växande och åldrande.
- Cykler av olika slag pågår ständigt i naturens årstider och i vattnets kretslopp.
I kosmos finns oändliga cykler, med planeternas kretslopp i vårt solsystem, galaxers
och vintergators ändlösa rörelser.
- För att vår planet ska fortsätta att finnas är det viktigt med medvetenhet om
kretsloppstänkande i form av källsortering, återvinning och varsamhet med naturens
resurser.