Reflexions - Mats Olofgörs, Torbjörn Johansson

Titel Reflexions
Material Rostfri spegelplåt, corian, ek och ljus
Dimensioner Ø 5,4 meter H 5 meter
Konstnär/er Mats Olofgörs, Torbjörn Johansson

AdressMuseumsplassen
PlatsTrondheim
LandNorge
Invigningsdatum2010-03-12

Länkwww.dknvsjubileum2010.no/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=149

Ett monument till Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 250-års jubileum 2010, Trondheim.
Med sina pelare i polerad rostfri plåt reflekterar den sin omgivning, löser upp de exakta gränserna och ifrågasätter vad vi ser. Inåt omsluter den ett rum med vita väggar. Den har en takkrans, som är öppen mot himlen. I sitt centrum har den en spegelblank sfär som speglar det inre rum, den inre världen.
Belysningen är en reflektion av dagen. Dagstemperaturen jämförs mot temperaturmätningar som gjordes under 1760-talet. Detta genererar en specifik färg relaterad till aktuell temperaturskillnad.
Vinnande förslag i inbjuden tävling, invigt mars 2010. I samarbete med Torbjörn Johansson.