Stenblomma - Torgny Larsson

Titel Stenblomma
Material bronsplåt på en murad stensockel
Dimensioner Höjd 5 m inkl. sockel, största diameter 150cm
Konstnär/er Torgny Larsson

KommunAlvesta
AdressMellan Allbogatan och Värendsgatan
PlatsNära järnvägstationen i Alvesta
Invigningsdatum2009-08-29

Alvesta ligger mitt i Kronobergs län. Sedan urminnes tider har kampen för att överleva här inneburit att plocka undan sten som istiden rikligt lämnat efter sig i landskapet. När jag insåg behovet av att ställa skulpturen på en hög sockel kom jag på att bygga upp den av många större och mindre stenar från trakten. Jag har eftersträvat att Skulpturen spirar ur stenen. Att våra förfäders slit med alla stenmurar i landskapet är en slags bas, en förutsättning för oss efterkommande att kunna "blomma".

Befintligt utförande på stensockeln är tyvärr inte alls enl. mina anvisningar. Men beställaren har givit mig tillstånd att i egen regi mura om sockeln när det är möjligt. Se skiss.