Erik Wennerstrand


Adress: Backgatan 10
Postadress: 36543 Kosta
Mobiltelefon: 0722-50 53 04
Hemsida: www.ettrumförjorden.org
E-post:

Att i skulptur, dikt och bild gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld utgår från.