Josefina Posch


Adress: Majstångsgatan 9c
Postadress: 414 72 Göteborg, Sverige
Hemsida: www.josefinaposch.com
E-post:

ART TEST FIELD

Skulpturen [Prussian] BLUESHIFT – Space Debris 2551 tar sin form från satelliten Kosmos 2551. En av de största fragmenterings händelserna i rymden skedde 2009 då den övergivna satelliten Kosmos 2251 och Iridium 33 kolliderade vilket ledde till att båda satelliterna förstördes. Än idag cirkulerar över 1000 katalogiserade rymdskrot objekt från kollisionen runt jorden och en av omloppsbanorna går rätt över Öland. När ett objekt i rymden rör sig mot oss kallas ljuset från objektet blåförskjutning (blueshift) vilket beskriver förändringen av en ljusvågs frekvens. Färgen på skulpturen är preussiskt blått som finns på Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel och används som antidot mot vissa tungmetaller och radioaktivitet. I sitt konstnärskap intresserar sig Josefina Posch för frågor om ägandeskap och ansvar för de föroreningar som kolonialisering och turism i rymden skapar. Ledd av rika nationer och privata företag speglar detta koloniseringen på jorden vars negativa inverkan på miljön och kulturer vi ännu inte kommit tillrätta med. Skulpturen är till största delen skapad av återanvänt material från kasserade studentprojekt från konsthögskolan HDK-Valand samt Göteborgsoperans metalltextilier scenografi från den klimatsmarta uppsättningen av Nibelungens ring.

Del av HDK-Valand Göteborgs Universitet Konstnärligutveckling

# # #

I sitt konstnärskap utforskar Josefina Posch på olika sätt skiljelinjen mellan det privata och det publika, men hon verkar också i spänningen mellan ett slags vetenskapligt och voyeuristiskt tittande. Eller i en brännpunkt där teknologi, kloning, genomsnitt, ideal och fiktion strålar samman. Stundtals kan fenomenet “uncanny valley” infinna sig: det kusliga moment när ett människoliknande objekt – exempelvis en robot – verkar vara i närheten av men ändå inte tillräckligt mänskligt. Hos Posch öppnar detta upp en viktig sänka i betraktandet, en kritisk rymd där vi inför de människoliknande skulpturerna kan hinna reflektera över det att vara mänsklig med andra – hur vi tittar, vad vi ser. Den konsthistoriska distinktionen mellan renässans och barock gör sig också gällande i Posch konstnärskap. Här finns renässansens betoning på harmoni och ideala mått, samtidigt som barockens skulptering av rörelse kan märkas på olika sätt: som figurer i laboratorisk tillblivelse, i nedsmältningsfas, i färd med att ta ett steg, eller som uppblåsbara objekt med en möjlighet eller risk att förlora luft. Posch arbetar med olika tekniker och medier. Installation, teckning, ljud, doft och sociala experiment är några exempel.


 

Katalogtext från utställningen Love Explosion på Göteborgs Konsthall