Kersti Biuw


Adress: Skärkäll Västra 5
Postadress: 45748 HAMBURGSUND, Sverige
Telefon: +46702860362
Mobiltelefon: 702860362
E-post:

Uppvuxen i en konstnärsfamilj och omgiven av bilder

valde jag att i stället arbeta med form.

Leran har blivit det medium, där jag helst uttrycker

mina intentioner.

Ibland behöver en form ett annat material, eller får ett annat uttryck

i sten eller brons, men jag återvänder alltid till leran.

Ibland längtar jag efter färg. Temperan har en härlig lyskraft,

och hantverket att blanda sina egna färger blir en väg in i

måleriet.

Eller kritor- de blir verktyg- man kan ta i och säga ifrån!