Kerstin Dahl Norén


Adress: Vatunga Hasselbacken 1
Postadress: 516 92 Äspered
Telefon: 033-27 50 60
Mobiltelefon: 070-392 18 78
Hemsida: www.dahl-noren.se
E-post:

I min bildvärld är naturen utgångspunkt, en förtorkad frökapsel, en spirande knopp, sumpskogen eller den nyplöjda åkern på promenadvägen. Detta tar sig uttryck i organiska, abstrakta former i framför allt sten, betong och järn. Min verksamhet består av konstnärligt och pedagogiskt arbete, utsmyckning och rumsgestaltning i offentlig och privat miljö.