So Jin -Sook


Adress: Hauptvägen 47 bv
Postadress: 123 58 Farsta
Telefon: 08-642 25 46
Mobiltelefon: 073-0387051
Hemsida: www.jinsookso.com/
E-post:
Jag är verksam i Sverige sedan 1978 och arbetar heltid som fristående konstnär. Jag arbetar med reliefer och 3-dimensionella konstverk. I första hand använder jag metallnät som jag bearbetar och ytbehandlar, samt emellanåt med belysning. Jag har ställt ut och är representerad i Europa, Japan, Korea och USA.