Annika Liljedahl


Adress: Västmannagatan 53 nb
Postadress: 113 25 Stockholm
Telefon: 08-30 29 84
Telefon: 08-744 42 45
Mobiltelefon: 0706-34 67 53
E-post:
Konstverken är i blandtekniker, jag visar dem på utställningar som enskilda verk och som installationer.
Arbetar även med konstnärlig gestaltning för offentlig miljö och med scenografi/kostym.