Hanns Karlewski


Adress: Hornsgatan 38
Postadress: 11820 Stockholm
Telefon: 070-4561896
Hemsida: www.hannskarlewski.de
E-post:

Jag lägger ut ett kryss som anger en fyrfald och söker vidare med krysset som kompass. Fyra element utkristalliserade ur en underliggande enhet, fyra medier ur samma konstnärskap:foto/grafik, skulptur, teckning, ready-mades. Det till synes heterogena baseras på en ordning och enhet. Men det är ingen statisk indelning, för mellan de fyra pågår en ständig rörelse och utbyte.