Jörg Jeschke


Adress: Skolan, Brännmästarvägen 25
Postadress: 791 61 Falun
Telefon: 023-227 17
Mobiltelefon: 0730 314276
Hemsida: www.kid.w.se/user/46
E-post:

Född 1938 i Graz, Österrike, bosatt och verksam i Falun sedan 1965.
Utbildning: Konsthögskolan i Wien 1959-65 (avd f. skulptur)
Huvudsaklig inriktning på skulptur i offentlig miljö.
Ett 80-tal offentliga skulpturala verk i stål, trä, brons, granit och betong m.m.
Separat och grupputställningar i och utanför länet.

Annonsarkiv för Jörg Jeschke