Annika Heed


Adress: Domänvägen 13
Postadress: 192 73 Sollentuna
Telefon: 08-754 56 71
Mobiltelefon: 0738262254
Hemsida: www.annikaheed.se
E-post:
Utbildning:
Konstfack 75-77
Konsthögskolan 77-83

Tecknare och skulptör. Sammanför de bägge uttrycken i bl.a. reliefer och stora kolteckningar på betong.
Musikaliska teman som dans och rytm återkommer i produktionen.
Offentliga utsmyckningar i järnplåt, brons och betong.
Arbetar även med en speciell form av eldskulptur samt grässkulptur.